Mässing är en icke-magnetisk kopparlegering, där koppar är legerat med Zink. Det kan förekomma fler legeringsämnen. Vanligast är att mässing består av 65 % koppar och 35 % zink och kan såväl gjutas som svarvas, fräsas och lödas. På grund av sin gulbruna färg kan den ibland sammanblandas med guld. Mässing leder ström med 15 MS/m. Den har en specifik värmekapacitet på 377 J/kg. Smältpunkten är 900–940 °C beroende på sammansättningen. Den väger 8400 till 8700 kilogram per kubikmeter.

Färgen på mässing eller andra zink-kopparlegeringar varierar med kopparhalten. Färgen är gul då kopparhalten ligger mellan 49 och 76 %. Över detta blir färgen gulröd, och över 87 % börjar färgen likna kopparens. Under 50% koppar övergår metallen till att bli vit, för att vid ytterligare sänkning bli gråaktig.

Tunna konstruktioner i mässing har en benägenhet att spricka med tiden. Men mässingen har låg smältpunkt och går lätt att smälta om och återanvända.

Mässingen, som är relativt billig, har sedan länge använts för prydnadsföremål, och kallades förr av den anledningen "fattigmanguld". Den leder också ljud mycket bra, 3530 m/s (vid 18 °C).

Affärsvåg

AFFÄRSVÅG Början på 1900-talet. Mässing med vikter, Björklunds Vågfabrik, Malmö

 

Pris: 2600,00

Läskpress

LÄSKPRESS mässing, Gusum 025, kulmodell, längd 13 cm

 

Pris: 1200,00