AB Primus, Stockholm

Johan Viktor Svensson kom till Stockholm 1887 och förvärvade en mekanisk verkstad där han tillsammans med Frans W. Lindqvist 1892 började tillverka fotogenkök under namnet J.V. Svensons Fotogenköksfabrik.

Företaget ombildades 1895 till AB Primus, där han var verkställande direktör 1895-1904.

Berndt August Hjorth kom till Sverige 1881 och startade 1889, enligt uppgift med ett handlån på 500 kronor, en maskinaffär i Stockholm kallad B.A. Hjorth & Co. Det var följaktligen inte investerat storkapital, utan Hjorths initiativkraft och affärsbegåvning som ledde till skapandet av ett storföretag. De första tre åren ägnade han sig mest år försäljning av verktyg, som han importerade från Tyskland och USA. Importaffärerna växte och firmans katalog likaså.

1892 köpte Hjorth försäljningsrätten även till en annan svensk uppfinning, det sotfria fotogenköket Primus, som Frans Lindqvist hade patenterat samma år. Det lanserades framgångsrikt på världsmarknaden. B.A. Hjorth & Co ombildades till aktiebolag 1899 och blev huvudföretag och försäljningsbolag med industriföretagen AB Primus och A/B Enköpings Verkstäder som dotterbolag och med varumärkena Bahco respektive Primus. År 1918 köpte Hjorth Primus som låg på Lilla Essingen i Stockholm och fick ansvar för både tillverkning och försäljning.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •