Optimus AB

Den första riktiga industrietableringen skedde 1903. Det året hade Anton Tamm tillträtt som VD för A/B Optimus, som då låg på Kungsholmen i Stockholm. Tamm såg värdet av marken vid Wäsby station och köpte samma år Stora Vilunda samt började vid stationen uppföra den första byggnaden av vad som skulle bli Wäsby Verkstäder.

Företaget var från början underleverantör till Optimus, som sedan 1890-talet producerade fotogenkök och blåslampor. Optimus växte ur sin verkstad på Hantverkargatan och flyttade 1908 till den nybyggda fastigheten vid vad som idag är Optimusvägen och Anton Tamms väg. Redan i början på 10-talet arbetade här över 300 personer.

I början av 1900-talet pågick bittra processer om både patentintrång och produktnamn mellan företagen och de vanns av Bahco. I min sinnevärld är väl egentligen Primuskök synonymt med fotogenkök medan jag förknippar Optimus med hänglås en produkt som man började tillverka på 30-talet. I det längre perspektivet stod dock Optimus som vinnare i och med att man tog över produktionen av Primus från 1962. Längre än till 1982 höll dock inte det hela. Då lades verksamheten ned.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •