AB Radius, Stockholm

1913 utbröt en strejk hos Primus vilken kom att bli långvarig och konfliktfylld.

De tidigare arbetarna från Primusfabriken började genast bygga de nya lokalerna, vilka färdigställdes i december 1913. Ett 60-tal arbetare anställdes i den nya fabriken och sommaren 1914 kom det första köket ut på marknaden.

Tidpunkten var dock inte den bästa för Radiusbolaget. Första världskriget innebar stängda gränser och fotogenransonering och fabriken tvingades snart att permittera stora delar av sin arbetsstyrka. Fackets aktier såldes efter ett beslut av kongressen 1916 och företaget blev nu helt privatägt.

  •  
  •  
  •  
  •