Carl Richard Nyberg växte upp under fattiga förhållanden i Arboga. Hans far dog när han var ett år gammal och han sattes 14 år gammal efter avslutad skolgång i lära hos guldsmeden P. O. Hellsund, tillverkare av bland annat "giktringar". Vid 17 års ålder flyttade han till Stockholm för att arbeta hos en morbror. Denne hade ett litet företag som sysslade med olika slags metallarbeten samt med lödning av olika material. Omkring 1878 tog han en anställning vid företaget J. E. Eriksons Mekaniska Verkstad, sedermera AB Mekanikus, och arbetade där med montering av bensin- och oljekök.

Under tiden vid Mekanikus förbättrade Carl Richard Nyberg tekniken för lödning av rörskarvar. Sådana skarvar utfördes tidigare med primitiva och svårkontrollerade metoder. Efter en del experimenterande uppfann han den så kallade lödlampan. Den bestod av en med luft trycksatt behållare med sprit, som vid antändning gav en stark, koncentrerad het värmestråle liknande en svetslåga.  År 1881 patenterade han en efterföljare, blåslampan, till en början kallad gasoljelödlampa. Denna gav en stabilare låga och också var säkrare. Året därpå lämnade han anställningen vid Mekanikus och startade egen tillverkning av blåslampor i en tvättstuga på Luntmakargatan i Stockholm. Han sålde sina produkter själv.

År 1884 flyttades tillverkningen till Sundbyberg, där den till en början skedde i ett uthus under blygsamma förhållanden. Carl Richard Nyberg arbetade ett antal år i partnerskap med grosshandlaren Max Sievert, som också svarade för försäljning. Efter det att fotogenkökstillverkaren Primus också startat produktion av blåslampor, började även Nyberg att framgångsrikt tillverka fotogenkök under varumärket Svea. Företaget ombildades till aktiebolag 1906, med namnet C.R. Nybergs Lampfabriks AB.

År 1891 flyttade företaget in i en nybyggd, påkostad fabriksbyggnad vid Prästgårdsgatan. Nybergs lampfabrik blev före första världskriget Sundbybergs näst största företag i antalet anställda, efter AB Sieverts Kabelverk. År 1913 hade företaget cirka 200 anställda

En av Nybergs första blåslampor eller lödlampor som han kallade dom.

Av märkningen på påfyllningslocket kan man se att denna lampa är tillverkad 1882 eller 1883 eftersom fabriken flyttade från Stockholm till Sundbyberg 1884.